Welcome to Seerat.ca  
 

‘sIrq’ dy pfTkF aqy pRsLMskF df Gyrf lgfqfr vD irhf hY, sfnUM iehdI KusLI hY. BfrqI pMjfb, amrIkf, ieMglYNz aqy kYnyzf dy dUjy BfgF qoN (ijwQy ikqy ikqy nmUny vjoN ‘sIrq’ Byijaf jFdf hY) bVf AuqsLfhI huMgfrf iml irhf hY. bhuq sfry dosqF dI mMg hY ik Auh sIrq df cMdf Byj ky iesnUM rYgUlr, hr mhIny, pVHx df pRbMD krnf cfhuMdy hn. cMdf asIN lYNdy nhIN aqy afpxy koloN KLrcf krky sfzy leI prcf Byjxf sMBv nhIN. dohF iDrF dI mjbUrI nUM muwK rwKidaF aqy aijhy dosqF dI iewCf df mfx kridaF ‘sIrq’ dy pRbMDkF ny prcy nUM vYWb-sfeIt’qy cVHfAux df PYslf kIqf hY.
lyKkF aqy pfTkF nUM afpxIaF rcnfvF aqy rfvF Byjx dI qfkId hY.sfnUM bhuqIaF rcnfvF BfrqI pMjfb qoN prfpq ho rhIaF hn pr sfzI ieh jbrdsq cfhnf hY ik kYnyzf ivc vwsdy pMjfbI lyKkF nUM vI 'sIrq' dy pMinaF AuWpr QF imly. so ieQoN dy lyKkF qoN asIN BrpUr sihXog dI afs vI krdy hF.

 

Home  |  About us  |  Download Font  |  Send Your Article  |  Contact us

© 2007-08 Seerat.ca, Canada